Med Sofus på tur
Sommaren 2005 tok vi kontakt med Sogn Billag og fekk tilsendt info om HB11, seinare kjent som Sofus. 

Litt før jul tok vi turen til Lærdal og henta Sofus. Greitt å få teste bussen på vinterføre, så var DET gjort....

Utpå våren tok ombygginga til:
Seter skulle snuast og dobbeltseng skulle på plass heilt bak i bussen. Sjølvsagt med trådkorger under.....