Med Sofus på tur
Og korleis ser Sofus ut 12 år etter at ombygginga tok til?
Endringane har stort sett skjedd inne. "Stova" fungerer fint som kontor òg.
"Badet" er ikkje stort, ikkje kjøkenet heller. Men sengene er romslege!