Grip

Start slideshow
Nokre kilometer nordvest frå Kristiansund finn vi Grip.
Bli med oss dit ein augustdag med sol og fint vêr!
Gripexpressen
Det er ikkje så høge temperaturar i Kristiansund om morgonen, 11 grader er ikkje så mykje å skryte av. Men når sola kjem gjennom skydekket, blir temperaturen…
Vi går om bord
Når vi etter frukost hadde pakka sekken, gått mot byen, gått tilbake til Sofus og henta mobilen, ny avgang mot byen, og så gått om bord på “Gripekspressen”, da…
Kristiansund sett frå sjøen
Klokka halv elleve gjekk båten frå kai, og nokre minuttar seinare var vi ute av havneområdet i Kristiansund og kunne setje opp farten.
Vi passerer Klubben
Ut til Grip er det rundt 8 nautiske mil, og turen tok førti minuttar – inklusive eit stopp ved Innlandet for å ta på passasjerar.
Nærmar oss Grip
Da vi nærma oss Grip, såg vi eit skjær fullt av fuglar, for oss såg dette ut som skarv, men vi tek gjerne mot korreksjonar om det er feil.
Grip!
Det er strenge restriksjonar i forhold til dei 87 bygningane på Grip. Berre nokre (få) fargar er tilletne – og husa kan ikkje omsetjast fritt.
Vågen
Første husa kom til rundt 1150, og på det meste var det rundt 300 fastbuande på øya. Fråflyttinga tok til for alvor på 1960-talet og dei siste gripværingane…
Ikkje tvil!
For å feie all tvil av banen (ein gong for alle): Vi har vore på Grip! Det var omvising på øya, og på dei 20 minuttane omvisinga varte, hadde vi fått sjå…
Grip kyrkje
Kyrkja (stavkyrkje!) var bygd på 1400-talet og er den yngste stavkyrkja vi har.