Runde

Skatt, fuglar og grøne bakkar
Start slideshow
Runde!
Runde har det sørlegaste fuglefjellet i Norge og har mellom 70 og 80 artar hekkande fugl, dei mest talrike er krykkje og lundefugl. Rundeskatten kom frå det…
Brua
Da vi nærma oss brua over til Runde, møtte vi to skilt som fortalte (enkelt og greitt) at
a) Her er brua på 428 meter
Info....
b) Her er det naturen som rår – og som bestemmer om du kan kome til Runde.
Frå toppen av Rundebrua
Brua vart opna i 1982, og det var slett ikkje problemfritt å byggje ei bru i eit så vêrhardt område!
Vegen er oversiktleg.
Men i dag var vêret fint, 13-14 grader og berre litt vind – og berre lett skydekke.
Vi nærmar oss slutten av vegen.
Vi kjørte nesten til endes på vegen, der parkerte vi på ein høveleg parkeringsplass og gjekk ut for å sjå oss om.
Går på tur
Sjølve fuglefjellet er freda, og det er ikkje lov å gå inn i dette området frå 1. mars til 31. august. Men det finst turstiar der ein kan kome ganske nær, om…
Ein gard
Det var utruleg grønt og frodig på Runde, det kunne minne litt om bilete vi har sett frå Skottland, Færøyane og Irland.
Motbakke
Etter å ha gått heilt til enden på vegen på Runde, fann vi ut at vi skulle gå eit lite stykke oppover første motbakken på turstien mot fuglefjellet. Det var…
Grøne bakkar
Desse gardane er så bratte at dei nesten kan slå graset på begge sider! I dei brattaste liene er det nok vanskeleg å slå, men det såg ut til at dyra kunne klare…