Med Sofus på tur
Filmar tatt opp frå Sofus
Når du har starta film, klikk på YouTube.logoen for å sjå filmen i eige vindauge!